Vargungarna

Vargungarna är 7-9 år gamla. Vargungarna har möten måndagar kl 18.30 -20.00. Vargungarna är indelad i patruller om flocken är tillräckligt stor. Förutom måndagsmötena har vargungarna utfärder, förläggningar och läger. Under veckomötena avlägger vargungarna spår (märken) och leker. Under en termin avläggs ofta flera spår.

Färg: Gul

Djur: Varg

 

 Läs mer...