Scoutkåren Ålandsflickorna r.f.

Grundades den 7 maj 1933. Vi har verksamhet främst under skolårets tider d.v.s. augusti -maj. Vår kårlokal på Kaptensgatan 9 i Mariehamn är vår bas där de flesta aktiviteter äger rum, men vi försöker vara ute i stadens omgivning då det passar i programmet. Vi har helgutfärder under höst och vår, deltar i Ålands scoutdistrikts program för olika åldersgrupper och på våren har vi förläggning för vargungar och äventyrsscouter samt hajk för de äldre åldersgrupperna. Läger sker på sommaren i form av kårläger eller gemensamma läger med andra kårer eller så deltar vi i läger som arrangeras av Finlands Svenska Scouter (FiSSc). Vi har också deltagit i internationella läger med de äldre åldersgrupperna.

Vår verksamhet baserar sig på Scoutprogrammet och Lerning by doing. Vi lär tillsammans.

Scoutkåren Ålandsflickorna är den enda kåren på Åland som inte är uttalad sjöscoutkår och vi har verksamhet för flickor i åldern 8 år och uppåt.

 

Bli scout!

I Finland finns 60 000 scouter, i hela världen över 40 miljoner!

Scouterna gör unga redo för livet genom spännande äventyr och nya utmaningar. Scouting är vänner, gemenskap, verksamhet ute och inne och att lära sig nytt genom att göra själv. Välkommen med i vår verksamhet! Vi kör igång i september.